L'educació alternativa

2017-11-23

Els pares volen el millor quan es tracta de l´educació dels seus fills. Al nostre país existeixen escoles públiques i privades. Les escoles alternatives pertanyen a les privades.

L´origen de la paraula alter del llatí significa en la traducció "segon/diferent/substitutiu". Es comprèn, doncs, l´escola alternativa com un concepte que té molts significats. El més freqüent es pot descriure com una escola no tradicional, independent, oberta. Per tant no és possible definir clarament l´escola alternativa.

Dues definicions més precises podrien ser aquestes:

" Institucions educatives que difereixen totalment o participalment de les seves metes, continguts, formes d´aprenentatge i l´endenyament, l´organització de la vida escolar i la cooperació amb elspares. Es basa ne lacrítica a les escoles públiques."

SCHAUB, H., ZENKE, K. G. Wörterbuch Pädagogik. Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007, p. 22-23

"Les escoles alternatives podem entendrecon un terme general que cobreix tot tipus d´escoles (privades i públiques) qie tenen una característica essencial:difereixen de la seqüència principal d´estàndard (normal)."

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník, Praha:Portál, 2009, p. 16- 17

Aquest tipus d´escola és cada cop més popular, a més hiha instituts d´aquest tipus, encara que hi ha gent que té prejudicis en sentit que els nens no es poguessin integrar entre altres, o que tinguin en costum fer només que vulguin, etc.

Entre les escoles alternatives més presentes i famoses pertanyen aquestes:

  • Escola Waldorf, que és un sistema d´educació queno sigui només sobre l´aprenentatge però que els nens a més s´esforcin i desenvolupin els talents que siguicapaçosde ser no només independents sinó també responsables. Els mestres no utilitzen els llibres de text per impartir classe. No hi ha qualificació per a l´avaluació dels alumnes, en canvi obtenen una valoració escrita.
  • Escola Montessori, que té l´eslogan " Ajuda´m que ho faci jo mateix". Es veu que el mestre no hauria de ser el que forma els nens i els posa els seus propis opinions sinó que ha de ser una ajuda. La llibertat és el pilar principal. En realitat els nens han de triar l´àrea de treball, lloc on treballen i amb qui treballen. Més ben dit la llibertat significa el deure de triar una activitat que han d´acabar.
  • Escola Dalton, que estableix tres princippis: llibertat ( en sentit de triar), responsabilitat, independència i cooperació ( si no saben com fer un exercici, poden demanar un company per ajuda)

Les escoles alternatives tenen funcions diferents. Una és, per exemple, la funció compensatòria, ja que la creació d´escoles alternatives és un esforç per eliminar deficiències dels tipus tradicional d´escoles. Així, satisfà les necessitats d´una societat que no pot satisfer una escola tradicional. Una altra funció és la de diversificació, que significa que les escoles alternatives proporcionen diversitat i la variabilitat en l´educació i proporcionen una gamma variada d´oportunitats educatives.

El que és molt important és la comparació dels tipus d´escoles alternatives i de les tradicionals. Hi ha grans diferències, per exemple, al tipus d´escoles tradicionals podem veure característiques com:

  • Les lliçons s'imparteixen segons un horari fix d'hores.
  • Només el professor té raó.
  • L´educació està resttingida a l´aula

Al tipus d´escoles alternatives podem registrar les característiques següents:

  • La lliçó es realitza d'acord amb l'interès i les necessitats actuals dels nens.
  • El professor actua com a conseller, soci.
  • L'educació també està oberta fora de l'aula i l'escola .
  • Es posa èmfasi en un ambient positiu, creativitat i iniciativa.

Pensem que és bo tenir més selecciones de diferents formes d´estudi. Creiem que cadascú prefereix una manera diversa d´estudiar. Personalment trobem una idea genial en avaluació verbal. Algú troba motivacióen bona nota però tothom sap que en realitat la vida no és sobre això. Aquesta motivació podria desaparèixer.

Klára Krkošková i Marie Přikrylová

Secció de català del Departament de Llengües i Literatures Romàniques de la Universitat Masaryk
Optimitzat per Webnode
Fes la teva web gratuïtament!