Tipus de contractes a la República Txeca

2017-11-28

Abans de començar a explicar res sobre el tema concret dels tipus de contracte a la República Txeca voldria esmentar alguns fets importants relacionats amb la feina a la República Txeca, com ara és que som un país amb una taxa d'atur del 4 %, cosa que vol dir la menor taxa d'atur d'Europa. A més a més, segons les dades actuals que ofereixen alguns fonts sobre la situació econòmica, el salari mínim és de 66 Kč per hora i 11 000 Kč al mes. La normativa txeca diu que la persona que vol treballar oficialment com un empleat ha d'arribar als 15 anys d'edat, cosa que vol dir que ha de finalitzat l'escolarització obligatòria.

L'objectiu principal del meu text és exposar els tipus de contractes a la República Txeca, ja que el contracte estableix les condicions de treball que un empleat ha de tenir (per exemple: el sou, l'horari, les vacances, la durada de la relació laboral, etc.). Els contractes, doncs, podem classificar-los segons la durada, que pot ser temporal o indefinida o també segons la jornada de treball, que pot ser a temps complet o parcial.

Pel que fa als contractes, podem distingir-ne diferents tipus: Sezónní práce, brigády (feina de temporada, minifeina ), Dobrovolná práce (voluntaritat), Agenturní zaměstnávání (el recurs a la feina a través d'empreses de treball temporal), Dohoda o provedení práce (DPP), Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) (el contracte per obra o servei determinant), Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)autònoms).

Primer voldria comentar el contracte Sezónní práce, brigády, és a dir els treballs de temporada, que són una bona oportunitat d'aconseguir el primer sou especialment per als joves. Moltes feines d'aquest tipus es realitzen en els períodes vacacionals o durant l'estiu. És una ocupació atípica a curt termini, com per exemple els diversos treballs ocasionals, irregulars o treballs a petita escala. 

Dobrovolná práce, un servei voluntari que es realitza sobre la base d'un contracte determinat amb una organització concreta. Els voluntaris normalment dediquen els temps lliure a complir una feina necessària sense esperar sou a canvi.

Respecte a Agenturní zaměstnávání podem dir que es tracta d'una relació jurídica entre una agència de treball i un empleat corresponent. L'agència li assigna temporalment per treballar amb el seu client concret, però l'agència no pot assignar un empleat idèntic al mateix client durant més de 12 mesos de l'any.

Un altre punt és Dohoda o provedení práce (DPP) i Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), en català els podem comparar amb el contracte per obra o servei determinant, en aquest cas l'àmbit de treball no pot superar les 150 hores per any. DPP i DPČ són contractes molt semblants, tots dos es poden aplicar a un treball tancat o complet, encara que DPČ també es pot acordar per un servei definit per l'espècie o tipus del treball. A més a més ambdós són unes activitats del caràcter repetint. El contracte s'acaba quan es finalitza l'obra que és l'objecte del contracte.

Per acabar voldria explicar un tipus bastant especial de contracte que es el de la professió independent, -en txec parlem de Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). És tracta d'una persona física que rep els ingressos del seu negoci o de l'altra forma de l'autoocupació. Entre els exemples típics podem trobar-hi els comerciants, els agricultors independents, els experts forenses o els artistes autònoms.


Secció de català del Departament de Llengües i Literatures Romàniques de la Universitat Masaryk
Optimitzat per Webnode
Fes la teva web gratuïtament!